Osoby oprávněné jednat za MCOP a kontakty na jednotlivé sekce

Osoby oprávněné jednat

Rádi bychom přivítali nového nadšence do krytů CO je jím Petr Salač z Libereckého kraje . Tento má od nás oprávnění vyjednávat za náš zapsaný spolek návštěvy krytů CO a provádět jejich fotodokumentaci.

Rádi bychom přivítali nového nadšence do krytů CO je jím Zdeněk Padovec z facebookové skupiny Kryty civilní obrany . Tento má od nás oprávnění vyjednávat za náš zapsaný spolek návštěvy krytů CO a provádět jejich fotodokumentaci.

Rádi bychom přivítali nového nadšence do krytů CO je jím Jiří Suchomel z facebookové skupiny Kladenské kryty . Tento má od nás oprávnění vyjednávat za náš zapsaný spolek návštěvy krytů CO a provádět jejich fotodokumentaci.

Filip Střízek – předseda spolku, hlavní kurátor sbírek, expozice Elektročas a drobné ČSSR počítače, právní záležitosti, chod sdružení.

Jan Kiml – zástupce pro Plzeňský kraj, oprávněný vyjednávat za náš spolek návštěvy objektů, provádět fotodokumentaci, důlní záležitosti, štoly a archivní bádání.

David Kristl – zástupce pro Moravu, oprávněný vyjednávat za náš spolek návštěvy objektů, provádět fotodokumentaci a archivní bádání.

Matúš Pališin – zástupce pro Slovensko, oprávněný vyjednávat za náš spolek návštěvy objektů, provádět fotodokumentaci a vyjednávat darování, převzetí historické počítačové techniky a elektroniky.