Přeskočit na obsah

Podporovatelé našeho občanského sdružení

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují v našem snažení o monitoring bývalé civilní obrany v ČSSR. Jedná se nejen o získané informace, ale i o návštěvy objektů spadajících pod civilní obranu a v neposlední řadě o záchranu věcí a vybavení z předmětných krytů. Jelikož se zabýváme i záchranou jiného technického dědictví z dob nedávno minulých, zde bychom rádi poděkovali také institucím, které nám dovolili dohledat a zachránit nějaké věci či nám něco sami darovali. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, podporují a doufáme, že nás budou i nadále podporovat. To že v následujícím seznamu nejste uvedeni, neznamená, že jsme na Vás zapomněli, ale buď jste si umístění nepřáli z důvodu zachování soukromí, či ještě nebyl čas Vás přidat.

Česká Televize

Veřejnoprávní Česká Televize je instituce, která schraňuje a spravuje historické audio a video dědictví minulosti. Česká Televize má veliký archiv, o který se starají profesionálové. Této instituci děkujeme za pomoc při dohledání, zdigitalizování a následnému získání určitých materiálů, týkajících se historického období před rokem 1989.

HTC INVESTMENTS a.s.

HTC INVESTMENTS a.s. je celosvětová investiční společnost se sídlem na Slovensku. Mezi hlavní aktivity společnosti patří strojírenské značky ZETOR a Kinex. Díky velmi vstřícnému přístupu jednatelů společnosti se nám ve spolupráci s firmou povedlo zachránit již nepoužívané historické technické vybavení z rušených provozů. Spolupráce s firmou HTC INVESTMENTS je jedna z ukázkových, kdy i velký investor dokáže s citem pomoci se záležitostmi, ze kterých on sám nemá žádný užitek. A to vše plně profesionálně a s lidským přístupem k věci.

KOMWAG a.s.

KOMWAG a.s. se stará o čistotu v naší matičce Praze. Je jedním z hlavních hráčů na poli údržby zeleně, odvozu odpadů a čištění ulic. Díky spolupráci s firmou KOMWAG jsme schopni zachránit opět něco málo z naší technické historie. Ne vždy se vše musí zničit a zlikvidovat a naše spolupráce je toho příkladem.

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je institucí, která se stará o naši matičku Prahu. S magistrátem spolupracujeme již od roku 1999 a to zejména na odborech majetkových, krizových a v neposlední řadě i na úseku odpadového hospodářství. Díky této spolupráci máme možnost zadokumentovat hodně informací o civilní obraně v našem hlavním městě, ale i opětovně zachránit něco z naší technické historie, která by jinak skončila zlikvidována.

Nemocnice Strakonice a.s.

Nemocnice Strakonice a.s. je další z institucí, kde nebyla likvidace zastaralého zařízení provedena vyhozením do kontejneru. Díky velmi vstřícnému přístupu pana ředitele se nám povedlo zachránit vysloužilé a již nevyužitelné zařízení.

Hasičský záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor ČR je jednou z institucí, se kterou spolupracujeme již od roku 1998. Tato instituce je následníkem bývalé civilní obrany ČSSR. Díky hasičům jsme měli možnost navštívit bývalá velitelská stanoviště civilní obrany, zachránit jejich výbavu a získat velice zajímavé poznatky o fungování celého systému CO.

Foxxconn

Společnost Foxxconn je poskytovatelem kompletních řešení v oblasti IT od produkce spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení. Společnost převzala technologicky velice zajímavý areál po bývalé Tesle a.s. v Pardubicích. Díky spolupráci se společností jsme mohli poznat hodně z období fungování Tesly.

Z-GROUP hutní skupina

Z-GROUP hutní skupina je úspěšným pokračovatelem dlouholetých tradic česko-moravských hutnických a železárenských podniků Válcovny trub Chomutov, Železárny Hrádek, Železárny Chomutov, Železárny Veselí. Jedná se o přední železářské podniky v naší malé republice. Produkty vyráběné v této skupině zaujímají významnou pozici na celosvětovém trhu ocelových výrobků. Měli jsme možnost spolupracovat s vedením skupiny na záchraně zastaralého vybavení z těchto podniků. Děkujeme za přátelský a profesionální přístup.

Zetor

Zetor je značka traktorů, ochranná známka a jejich český výrobce sídlící v Brně-Líšni. Od 29. června 2002 je jediným akcionářem slovenský HTC Investments a. s. Podnik vyrábí zemědělské traktory. V současnosti má Zetor ve svém portfoliu 8 modelových řad s výkonem od 15 do 171 koní.